Đại biểu QH lo ngại tiêu cực trong thẩm định đánh giá tác động môi trường

Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương - Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận. Ảnh Quochoi.vn
Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương - Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận. Ảnh Quochoi.vn
Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương - Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận. Ảnh Quochoi.vn
Lên top