Đại biểu QH hiến kế ngăn chặn hành vi nhũng nhiễu của cán bộ thanh tra

Trưởng đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng Nguyễn Thị Kim Anh bị cáo buộc chiếm đoạt 1,3 tỉ đồng. Ảnh: PV.
Trưởng đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng Nguyễn Thị Kim Anh bị cáo buộc chiếm đoạt 1,3 tỉ đồng. Ảnh: PV.
Trưởng đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng Nguyễn Thị Kim Anh bị cáo buộc chiếm đoạt 1,3 tỉ đồng. Ảnh: PV.
Lên top