Đại biểu QH Dương Trung Quốc: Phải làm rõ trách nhiệm trong việc cao tốc 34 nghìn tỉ hư hỏng

ĐBQH Dương Trung Quốc (Đồng Nai).
ĐBQH Dương Trung Quốc (Đồng Nai).
ĐBQH Dương Trung Quốc (Đồng Nai).
Lên top