Đại biểu Nguyễn Mai Bộ: Người dân có thể bày tỏ kiến nghị, nhưng thái quá sẽ trở thành phạm tội

Đại biểu Nguyễn Mai Bộ (An Giang) - Ảnh: QH
Đại biểu Nguyễn Mai Bộ (An Giang) - Ảnh: QH
Đại biểu Nguyễn Mai Bộ (An Giang) - Ảnh: QH
Lên top