Đại biểu Ngọ Duy Hiểu nói thêm về đề xuất cán bộ làm việc ở nhà, tuần đến cơ quan 1- 2 lần

Đại biểu Ngọ Duy Hiểu (Hà Nội) - Ảnh: QH
Đại biểu Ngọ Duy Hiểu (Hà Nội) - Ảnh: QH