Đại biểu Ngọ Duy Hiểu: Công đoàn Việt Nam chủ động đổi mới, quyết tâm vượt qua thách thức

ĐBQH Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.
ĐBQH Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.
ĐBQH Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Lên top