Đại biểu không thỏa mãn với câu trả lời của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung về "vấn nạn" xâm hại trẻ em

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng chất vấn Bộ trưởng LĐTBXH về vấn đề trẻ em bị xâm hại.
Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng chất vấn Bộ trưởng LĐTBXH về vấn đề trẻ em bị xâm hại.
Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng chất vấn Bộ trưởng LĐTBXH về vấn đề trẻ em bị xâm hại.
Lên top