Đại biểu hỏi khó Phó Thủ tướng: Đã 3 lần lỡ hẹn, Chính phủ lấy tiền đâu để tăng lương?

Đại biểu Bùi Sỹ Lợi đề cập đến vấn đề cải cách tiền lương khi chất vấn Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.
Đại biểu Bùi Sỹ Lợi đề cập đến vấn đề cải cách tiền lương khi chất vấn Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.
Đại biểu Bùi Sỹ Lợi đề cập đến vấn đề cải cách tiền lương khi chất vấn Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.
Lên top