Đại biểu Dương Trung Quốc: Muốn sử dụng người tài phải triệt tiêu được cái tật của họ

Đại biểu Dương Trung Quốc (Ảnh: QH)
Đại biểu Dương Trung Quốc (Ảnh: QH)
Đại biểu Dương Trung Quốc (Ảnh: QH)
Lên top