Đại biểu Dương Minh Tuấn: 1.600 vụ học sinh đánh nhau mỗi năm là việc khẩn cấp phải ngăn chặn

Vụ bảo mẫu hành hạ trẻ em tại Đà Nẵng.
Vụ bảo mẫu hành hạ trẻ em tại Đà Nẵng.