Đại biểu dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần IX viếng Lăng Bác

Các Đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Quang Vinh
Các Đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Quang Vinh
Các Đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Quang Vinh
Lên top