Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đại biểu đề nghị thu hồi đất nông nghiệp bị các tổ chức sử dụng sai mục đích