Đại biểu đề nghị làm rõ hơn vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh. Ảnh: Quang Vinh
Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh. Ảnh: Quang Vinh
Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh. Ảnh: Quang Vinh
Lên top