Đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương: Cử tri rất mong muốn người học ra trường có việc làm

Đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương (Ninh Thuận) - Ảnh: QH
Đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương (Ninh Thuận) - Ảnh: QH
Đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương (Ninh Thuận) - Ảnh: QH
Lên top