Đại biểu dẫn vụ ly hôn của “vua cafe” Trung Nguyên ra nghị trường Quốc hội

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thủy (đoàn Bắc Kạn) phát biểu tại hội trường Quốc hội.
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thủy (đoàn Bắc Kạn) phát biểu tại hội trường Quốc hội.
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thủy (đoàn Bắc Kạn) phát biểu tại hội trường Quốc hội.
Lên top