“Đại biểu cứ phát biểu, tranh luận nhưng không biết có được tiếp thu không"

Lên top