Đại biểu Bùi Sỹ Lợi: Giáo dục "chảy máu" 3-4 tỷ đô la/năm là chuyện thường, nhà giàu thì họ đi

Theo ĐB Bùi Sỹ Lợi, chuyện "chảy máu" 3 - 4 tỷ đô/năm trong ngành giáo dục là chuyện bình thường, những gia đình có điều kiện sẽ cho con cái đi du học.
Theo ĐB Bùi Sỹ Lợi, chuyện "chảy máu" 3 - 4 tỷ đô/năm trong ngành giáo dục là chuyện bình thường, những gia đình có điều kiện sẽ cho con cái đi du học.
Theo ĐB Bùi Sỹ Lợi, chuyện "chảy máu" 3 - 4 tỷ đô/năm trong ngành giáo dục là chuyện bình thường, những gia đình có điều kiện sẽ cho con cái đi du học.
Lên top