Đặc thù và công bằng

Đại biểu Trịnh Xuân An - Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai thảo luận tại nghị trường. Ảnh: Quốc hội
Đại biểu Trịnh Xuân An - Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai thảo luận tại nghị trường. Ảnh: Quốc hội
Đại biểu Trịnh Xuân An - Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai thảo luận tại nghị trường. Ảnh: Quốc hội
Lên top