ĐẮC LẮC: Voi rừng “quậy” giữa ban ngày, dân hoang mang