Đắc Lắc: Đàn voi rừng tiếp tục về khu dân cư phá hoại