Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đắc Lắc: Đàn voi rừng đã phá cả nghìn cây chuối, đuổi người dân chạy tán loạn