Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đã xây dựng xong phương án đền bù cho ngư dân miền Trung