Đã xác định nguyên nhân du khách Úc chết trên vịnh Hạ Long: Do tự tử