Đã tiến hành kỷ luật 21 ủy viên, nguyên ủy viên trung ương, 22 tướng công an, quân đội

Cựu Đô đốc Nguyễn Văn Hiến tại phiên toà sơ thẩm hồi tháng 5.2020. Ảnh: Thông tấn quân sự/LĐO
Cựu Đô đốc Nguyễn Văn Hiến tại phiên toà sơ thẩm hồi tháng 5.2020. Ảnh: Thông tấn quân sự/LĐO
Cựu Đô đốc Nguyễn Văn Hiến tại phiên toà sơ thẩm hồi tháng 5.2020. Ảnh: Thông tấn quân sự/LĐO
Lên top