Đã thu hồi biển xanh xe ôtô Cty môi trường đô thị ở Hà Tĩnh