Đấu tranh với dã tâm, âm mưu thâm độc đòi phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng trong bầu cử đại biểu Quốc hội (bài 1): Âm mưu, thủ đoạn cũ, dã tâm không thay đổi

Những thành tựu của Việt Nam đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là không thể phủ nhận. Ảnh: Hải Nguyễn
Những thành tựu của Việt Nam đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là không thể phủ nhận. Ảnh: Hải Nguyễn
Những thành tựu của Việt Nam đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là không thể phủ nhận. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top