Đa số Đại biểu Quốc hội chọn phương án không "tách” 2 Luật về giao thông

Quốc hội đã có 1 ngày thảo luận sôi nổi về 2 dự án Luật giao thông đường bộ (sửa đổi) và Luật Bảo đảm trật tự giao thông đường bộ. Ảnh QH
Quốc hội đã có 1 ngày thảo luận sôi nổi về 2 dự án Luật giao thông đường bộ (sửa đổi) và Luật Bảo đảm trật tự giao thông đường bộ. Ảnh QH
Quốc hội đã có 1 ngày thảo luận sôi nổi về 2 dự án Luật giao thông đường bộ (sửa đổi) và Luật Bảo đảm trật tự giao thông đường bộ. Ảnh QH
Lên top