Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đa số công nhân trẻ đang trong tình trạng "5 không"

Đại biểu Triệu Thế Hùng, đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng. Ảnh truyền hình Lâm Đồng
Đại biểu Triệu Thế Hùng, đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng. Ảnh truyền hình Lâm Đồng