Đà Nẵng: Xét nghiệm cho 10.000 cán bộ tổ bầu cử phòng COVID-19

Lên top