Đà Nẵng: Xây khách sạn cao tầng sẽ che khuất Nhà trưng bày Hoàng Sa