Đà Nẵng: Vượt đầu xe tải bất cẩn, 2 thanh niên tử vong