Đà Nẵng: Vợ chết bất thường, chồng sùi bọt mép trong phòng kín