Đà Nẵng: Từ ngày 27.9, người dân tự kiểm soát điện năng tiêu thụ trên điện thoại