Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đà Nẵng: Triển khai kênh giải đáp thông tin bằng tiếng Anh