Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đà Nẵng: Triển khai ca ghép tế bào gốc tủy xương tự thân cho bệnh nhân