Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đà Nẵng: Treo thưởng 100 triệu đồng cho phương án thiết kế công trình vượt sông Hàn