Đà Nẵng thi hành kỷ luật 149 đảng viên trong năm 2020

Đà Nẵng thi hành kỷ luật 261 tổ chức và 25 đảng viên.
Đà Nẵng thi hành kỷ luật 261 tổ chức và 25 đảng viên.
Đà Nẵng thi hành kỷ luật 261 tổ chức và 25 đảng viên.
Lên top