Đà Nẵng thay đổi hàng loạt cán bộ chủ chốt từ cấp Thành phố đến quận, huyện

Đà Nẵng phân công và giới thiệu loạt cán bộ chủ chốt. Ảnh: Đảng bộ Đà Nẵng
Đà Nẵng phân công và giới thiệu loạt cán bộ chủ chốt. Ảnh: Đảng bộ Đà Nẵng
Đà Nẵng phân công và giới thiệu loạt cán bộ chủ chốt. Ảnh: Đảng bộ Đà Nẵng
Lên top