Đà Nẵng: Thay đổi điểm bầu cử để bảo đảm giãn cách phòng COVID-19

Một điểm bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: T.H
Một điểm bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: T.H
Một điểm bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: T.H
Lên top