Đà Nẵng thay Chánh Văn phòng Thành ủy

Ông Đào Tấn Bằng (mặc áo trắng).
Ông Đào Tấn Bằng (mặc áo trắng).