Đà Nẵng: Tập thể dục, tá hỏa phát hiện thi thể thanh niên chết trong rừng thông