Đà Nẵng: Số người dân mắc bệnh sốt xuất huyết tăng nhanh