Đà Nẵng sẽ có tân Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết trao quyết định công tác cho ông Phạm Tấn Xử và ông Nguyễn Hữu Lợi. Ảnh: Thanh Thao
Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết trao quyết định công tác cho ông Phạm Tấn Xử và ông Nguyễn Hữu Lợi. Ảnh: Thanh Thao
Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết trao quyết định công tác cho ông Phạm Tấn Xử và ông Nguyễn Hữu Lợi. Ảnh: Thanh Thao
Lên top