Đà Nẵng sẽ bỏ tổ chức HĐND cấp quận huyện, xã phường từ 6.2021

Đà Nẵng sẽ bỏ tổ chức HĐND cấp quận huyện, xã phường từ 6.2021. Ảnh: Ng.Th
Đà Nẵng sẽ bỏ tổ chức HĐND cấp quận huyện, xã phường từ 6.2021. Ảnh: Ng.Th
Đà Nẵng sẽ bỏ tổ chức HĐND cấp quận huyện, xã phường từ 6.2021. Ảnh: Ng.Th
Lên top