Đà Nẵng: Phát hiện thi thể bảo vệ chết bất thường trên bãi biển