Đà Nẵng: Phạt 7 triệu đồng, cảnh cáo giáo viên đánh quản sinh vì xót con