Đà Nẵng phân công ông Lê Trung Chinh làm Phó Chủ tịch Thường trực

Đà Nẵng phân công ông Lê Trung Chinh làm Phó Chủ tịch Thường trực. Ảnh: Nguyễn Văn
Đà Nẵng phân công ông Lê Trung Chinh làm Phó Chủ tịch Thường trực. Ảnh: Nguyễn Văn
Đà Nẵng phân công ông Lê Trung Chinh làm Phó Chủ tịch Thường trực. Ảnh: Nguyễn Văn
Lên top