Đà Nẵng: Nhiều doanh nghiệp chung tay hỗ trợ đồng bào vùng lũ Bắc Trung bộ