Đà Nẵng: Nhiều công trình trọng điểm chậm tiến độ vì dịch

Mô hình dự án cải tạo cụm nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý (Đà Nẵng) - dự án nhóm B, công trình giao thông cấp đặc biệt, có tổng giá trị hơn 732 tỉ đồng.
Mô hình dự án cải tạo cụm nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý (Đà Nẵng) - dự án nhóm B, công trình giao thông cấp đặc biệt, có tổng giá trị hơn 732 tỉ đồng.
Mô hình dự án cải tạo cụm nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý (Đà Nẵng) - dự án nhóm B, công trình giao thông cấp đặc biệt, có tổng giá trị hơn 732 tỉ đồng.
Lên top