Đà Nẵng: Nhiệm vụ khôi phục tăng trưởng, đẩy mạnh phát triển kinh tế

Ông Nguyễn Đình Vĩnh - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: H.L
Ông Nguyễn Đình Vĩnh - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: H.L
Ông Nguyễn Đình Vĩnh - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: H.L
Lên top